Sosial kommunikasjon sier noe om hvordan vi som enkelte personer bruker sosiale medier på, og hvilke hensyn vi har ved å bruke dem. Som vi alle vet har måten vi kommuniserer med hverandre forandret seg veldig mye de siste årene. Måten opplevelser og informasjon deles med hverandre har blitt forenklet, og sosiale medier har nå blitt i større grad en viktig del av vår hverdag. Kommunikasjon mellom enkelte individer blir mer personlig, noe som gjør at opplevelsen i disse kanaler blir unik og likeverdig.

All informasjon som vi legger ute på internett er synlig for andre, å dele ting, kommentere og like andres innhold har blitt mere vanlig enn det var for et par år siden. Denne informasjon kan brukes av alle som har tilgang til det, noe som gir mere rom for større innsamling av menneske- genererte data og innovasjon til å forbedre disse sosiale kanaler.

Den tradisjonell måte nyhetene og filmer ble presentert på i tv kanaler for noen år siden har nå mindre nytteverdi enn bruken av nye medier som Facebook, Twitter, Youtube eller Instagram som er de plattformer som blir mest brukt i dagens samfunn.

Ulike former for gevinster kan utløses basert på hvilken kanal vi ønsker å bruke for å formidle budskapet vårt. Hver kanal har sine egne egenarter og kan brukes på forskjellige måter avhengig av innholdet og til hvem vi ønsker å rette oss mot. Her er karakteristikkene, samt de sterke sider på de mest brukte kanaler:

Facebook

Facebook er en kanal som tilbyr ulike typer for kommunikasjon. Du kan enten kommunisere en til mange, mange til mange eller i lukkede grupper, men vi er i utgangspunkt privatpersoner når vi er på Facebook.

 • Denne kanal anbefales om du vil skape viralt spredning og nettverkseffekter. Facebook er skapt for å bygge relasjoner med andre, noe som gjør organisk synlighet Facebooks sterkeste side.

Twitter

Er en kanal som brukes mer til diskusjoner og offentlige debatter, er oftest brukt av politikker og journalister for å få inspirasjon. Plattformen legger vekt på dags orden og nyheter. For eksempel ved oppfølging av en krise, da brukes kanalen til å informere tiltak før og under håndtering av krisen.

 • Skiller seg fra Facebook ved at det et åpent nettverk. Graden av deling er større på Twitter, mer enn Linkedin og Facebook. Ønsker man å oppnå mange delinger, burde man prioritere denne kanal til å dele innholdet.

Instagram

Er en kanal som kjennetegnes for å skape stor grad av engasjement gjennom bilder. Her er noen ting som gjør bilder populære:

 • Egenskaper ved de som poster
 • Fortelle en historie (vi alle kjenner til den berømte sitater «et bilde kan si mer enn 1000 ord». Har du et sånt bilde, er sannsynligheten for å skape en stor grad av engasjement ganske høy).
 • Enkelt og personlig budskap
 • Farger
 • Tagging (bildet skal kunne være søkbare, derfor er det viktig å bruke hashtag)
 • Bildet må overraske og inspirere til å ville lese teksten som følger med, siden det også skal utløse en handling hos brukerne. (oppsøke bloggen din, melde seg på i nyhetsbrev, kjøpe noe).
 • Du burde bruke denne kanal hvis mye av innholdet ditt er basert på bilder.

Linkedin

Er en mer business basert kanal som brukes for å bygge nettverk med andre. Fungerer som en online CV, som gir bedrifter muligheten til å posisjonere seg bedre. Her kan de jobbe med merkevarebygging, ved å vise hvor attraktiv arbeidsplassen er. Brukerne er ofte i businessmodus når de logger seg på kanalen, og bruker kanalen til å holde seg oppdatert på nyheter om bedrifter.

 • Du burde bruke denne plattform om du vil rette deg mot andre som kunne være interessert i karrieremuligheter, eller som er på jakt etter informativt innhold. Bygge et sterkt omdømme.

Snapchat

Brukes mer til privat hensyn, istedenfor jobb relaterte formål som for eksempel å følge en eller annen bedrift. Triks som fungerer godt i denne kanal er emojis, tegninger og det viktigste som er at innholdet burde forstås både med lyd og uten lyd. 

 • Verdt å bruke om du vil bygge en nær relasjon med noen.

Kunnskap om de ulike kanalenes egenart vil hjelpe deg å vurdere hvilken kanal passer best når du velger målgruppen og handlingen du ønsker å utløse hos brukerne.

Effekten innholdet kommer til å ha er avgjørende for å kunne vurdere etter hvert om tiden du bruker i sosiale medier er lønnsomt. Hvis effekten skal være at du skaffer deg innsikt, det du lister som relevant vil bestemme hvilken kanal du skal velge (eks. Twitter er en bedre valg enn instagram om du skal jobbe i press, da vil det gi en bedre opplevelse enn Instagram eller Facebook, i hensyn til hva kanaler gir).

Det er 3 type effekter bruken av sosiale medier kan utløse:

 • Økonomiske effekter– utløse en økonomisk transaksjon. Det kan være økning i salgsvolum eller at noen melder seg inn i nyhetsbrev osv.
 • Atferds-effekter– Resultater i form av endret adferd. Øke andel som kjøper, vareprat, engasjement, klikk, del (målet er atferdsendring)
 • Psykologiske effekter– Disse er knyttet til tanker og følelser som påvirker holdninger og gir følelser av lojalitet, kjennskap, kunnskap.

Før du velger kanal, er det viktig å vite hvordan kanalen vil prestere i ulike områder. Dette kan måles med det vi kaller for Medievalgs- modellen, som deles i 3 ulike kategorier:

Facebook
Facebook er en kanal som tilbyr ulike typer for kommunikasjon. Du kan enten kommunisere en til mange, mange til mange eller i lukkede grupper, men vi er i utgangspunkt privatpersoner når vi er på Facebook.
-	Denne kanal anbefales om du vil skape viralt spredning og nettverkseffekter. Facebook er skapt for å bygge relasjoner med andre, noe som gjør organisk synlighet Facebooks sterkeste side.

Twitter
Er en kanal som brukes mer til diskusjoner og offentlige debatter, er oftest brukt av politikker og journalister for å få inspirasjon. Plattformen legger vekt på dags orden og nyheter. For eksempel ved oppfølging av en krise, da brukes kanalen til å informere tiltak før og under håndtering av krisen.

-	Skiller seg fra Facebook ved at det et åpent nettverk. Graden av deling er større på Twitter, mer enn Linkedin og Facebook. Ønsker man å oppnå mange delinger, burde man prioritere denne kanal til å dele innholdet. 

Instagram
Er en kanal som kjennetegnes for å skape stor grad av engasjement gjennom bilder. Her er noen ting som gjør bilder populære:

•	Egenskaper ved de som poster
•	Fortelle en historie (vi alle kjenner til den berømte sitater «et bilde kan si mer enn 1000 ord». Har du et sånt bilde, er sannsynligheten for å skape en stor grad av engasjement ganske høy). 
•	Enkelt og personlig budskap
•	Farger
•	Tagging (bildet skal kunne være søkbare, derfor er det viktig å bruke hashtag)
•	Bildet må overraske og inspirere til å ville lese teksten som følger med, siden det også skal utløse en handling hos brukerne. (oppsøke bloggen din, melde seg på i nyhetsbrev, kjøpe noe).
-	Du burde bruke denne kanal hvis mye av innholdet ditt er basert på bilder.

Linkedin:
Er en mer business basert kanal som brukes for å bygge nettverk med andre. Fungerer som en online CV, som gir bedrifter muligheten til å posisjonere seg bedre. Her kan de jobbe med merkevarebygging, ved å vise hvor attraktiv arbeidsplassen er. Brukerne er ofte i businessmodus når de logger seg på kanalen, og bruker kanalen til å holde seg oppdatert på nyheter om bedrifter.
-	Du burde bruke denne plattform om du vil rette deg mot andre som kunne være interessert i karrieremuligheter, eller som er på jakt etter informativt innhold. Bygge et sterkt omdømme.

Snapchat
Brukes mer til privat hensyn, istedenfor jobb relaterte formål som for eksempel å følge en eller annen bedrift. Triks som fungerer godt i denne kanal er emojis, tegninger og det viktigste som er at innholdet burde forstås både med lyd og uten lyd. 
-	Verdt å bruke om du vil bygge en nær relasjon med noen. 
 

Kunnskap om de ulike kanalenes egenart vil hjelpe deg å vurdere hvilken kanal passer best når du velger målgruppen og handlingen du ønsker å utløse hos brukerne. 

Effekten innholdet kommer til å ha er avgjørende for å kunne vurdere etter hvert om tiden du bruker i sosiale medier er lønnsomt. Hvis effekten skal være at du skaffer deg innsikt, det du lister som relevant vil bestemme hvilken kanal du skal velge (eks. Twitter er en bedre valg enn instagram om du skal jobbe i press, da vil det gi en bedre opplevelse enn Instagram eller Facebook, i hensyn til hva kanaler gir). Det er 3 type effekter bruken av sosiale medier kan utløse:

•	Økonomiske effekter- utløse en økonomisk transaksjon. Det kan være økning i salgsvolum eller at noen melder seg inn i nyhetsbrev osv.

•	Atferds-effekter- Resultater i form av endret adferd. Øke andel som kjøper, vareprat, engasjement, klikk, del (målet er atferdsendring)

•	Psykologiske effekter- Disse er knyttet til tanker og følelser som påvirker holdninger og gir følelser av lojalitet, kjennskap, kunnskap. 

Før du velger kanal, er det viktig å vite hvordan kanalen vil prestere i ulike områder. Dette kan måles med det vi kaller for Medievalgs- modellen, som deles i 3 ulike kategorier:

Presentasjonsegenskaper– evnen kanalen har til å presentere budskapet for mottakeren.

 • Det kan være et format i form av bilde, lyd eller video. Smak, lukt, prøve/ demo. Du som avsender kontrollerer innholdet.

Distribusjonsegenkaper– mediets evne til å formidle budskapet

 • Her er det snakk om hvor mange du når ut, ideen er å segmentere mest mulig. Et viktig poeng her er rekkevidde og segmenteringsmuligheter.

Reaksjonsegenskaper– hvilke egenskaper bedriften har for å utløse reaksjoner hos befolkninger

 • Reaksjon, som går på mottakers: Tid brukt på mediet, funksjon/ formålet med mediet- holdning til mediet, når brukes mediet, hvor brukes mediet, «modus» til mottaker- kontekst (rød. miljø)

Konklusjon:

Bruken av sosiale medier gjør interaksjonen mellom hver bruker rik i opplevelse og verdi. Hver kanal har sin sterk side, og kunnskapen av disse egenarter vil gjøre det enklere for deg og bedriften din, ved at du vil med høyere sannsynlighet vite hvilke effekter innholdet vil utløse i brukerne avhengig av hvilken kanal du bruker. Kanalvalg vil i mange tilfeller være en påvirkning av hvilke effekter ønskes å utløses.

Kilder:

 • Olsen, Perez; Markedskommunikasjon (2018). (Hentet 02.01.2019)
 • Are Kværk (TNS Gallup) og Stein Erik Selfors (BI): Kanal- og mediavalgproblematikk: funksjoner, egenskaper og respons (1975). Svein Larsen (OMD) og Mona Solvoll (BI): Medieplanlegging (2012). (Hentet 02.01.2019)

One thought on “Sosial kommunikasjon, kanalvalg basert på effekten det vil utløse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *